Zaměstnanci

   
mgr Bc. Leona Sodomová ředitelka školy
Zuzana Petráňová, DiS. vedoucí učitelka MŠ
Eliška Hynková, DiS. učitelka MŠ
Hana Roubínková školnice
Milena Hlušičková     vedoucí stravování
Věra Majznerová kuchařka