Zaměstnanci

   
Mgr. Ivana Lásková ředitelka školy
Zuzana Petráňová, DiS. vedoucí učitelka MŠ
Eliška Hynková, DiS. učitelka MŠ
Bronislava Absolonová asistentka, školnice
Milena Hlušičková     vedoucí stravování
Věra Majznerová kuchařka