Zápis do 1. ročníku

17.03.2021 12:26

 

 

Zápis žáků do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022

 

proběhne bez přítomnosti dětí od 1.4. 2021 do 30.4. 2021

 

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy,
 2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
 3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 4. osobním podáním ve škole
  (Je nutné, dodržovat v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření. Noste, prosím, vyplněné dokumenty, které jsou přiloženy na konci tohoto oznámení. Pro odevzdání můžete využít poštovní schránku nebo si domluvit na tel. č. 727 805 871 individuální schůzku.)

 

Podle pokynů MŠMT:

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např.
e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

 

Co je potřeba k zápisu?

 1. vyplněná žádost
 2. zápisový list
 3. kopie rodného listu dítěte – v digitální podobě (scan, fotografie) nebo v papírové podobě (prostá kopie)

 

Žádost o odklad:

 1. vyplněná žádost o odklad školní docházky
 2. doporučení školského poradenského zařízení
 3. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa