Informace pro školní rok 2021/2022

02.09.2021 16:35

Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Informace pro školní rok 2021-2022

Vážení rodiče a milé děti,

 

1.9.2021  od 7.45 do 9.00

1. testování – 1.9. 2021

2. testování – 6.9. 2021

3. testování – 9.9. 2021

Nebude probíhat družina,

Děti nedostanou oběd

Přinést: test

    přezůvky do třídy

 

 

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanoví povinnost pro děti v přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální a žáky v základní škole a žáky denní formy vzdělávání ve střední škole a denní formy vzdělávání konzervatoři podrobit se preventivnímu testování. Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní a střední škole, školní družině nebo školním klubu pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:

— povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, • je tedy povinnost ve vnitřních prostorech a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru, nosit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95); děti a žáci do 15 let věku a žáci základní školy při vzdělávání nebo poskytování školských služeb v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

— nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob

             — nesmí zpívat,                                                                                                            

— používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení,

— při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu

— v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest).

 

2.9.2021

Družina od 6.30 v budově školy,

Vyučování od 7.45 do 11.30

Oběd od 11.30 do 12.10

Odpolední vyučování odpadá

Družina od 12.20 do 16.00 v budově školy

Přinést: školní batoh

              Penál s perem, tužkou, pastelkami

              Kapsář na ramínku s trikem, tepláky, s přezůvkami do tělocvičny (umyté tenisky

               s bílou podrážkou – nemusí být nové)

 

 

 

3. 9.2021

Družina od 6.30 v budově školy,

Vyučování od 7.45 do 11.30

Oběd od 11.30 do 12.10

Odpolední vyučování odpadá

Družina od 12.20 do 16.00 v budově školy

Přinést: kufírek s barvami (1.,2.,3. roč. vodové barvy, 4.,5. roč. temperové barvy)

               Kelímek na vodu (nejlépe od „pomazánkového másla“)

               Štětec č.8 – kulatý, plochý

              

 

6.9.2021

Družina od 6.30 v budově školy,

Vyučování od 7.45 do 11.30

Oběd od 11.30 do 12.10

Družina od 12.20 do 16.00 v budově školy

Výuka podle prozatímního rozvrhu.

 

Přinést: test

              4 role kuchyňských utěrek na utírání rukou

              Obaly na učebnice a sešity

Další informace si budeme sdělovat přes notýsek nebo telefonicky v odpoledních hodinách

 

Platby: Obědy   I. - IV. ročník        21 dní x  Kč 27,-       = Kč 567,-

V. ročník               21 dní x Kč 30,-        = Kč 630,-

                 Platba za stravu musí být uhrazena k poslednímu dni předchozího měsíce

                 Družina: do konce září 300 Kč

 

Platit můžete na účet školy 203833811/0600 nebo přes školní pokladnu (u Mgr. Leony Sodomové)

 

Součásti školy a časový rozvrh: Základní škola (7:20 – 14:50)

                                                     Mateřská škola (6:30- 16:00)

                                                                    Školní družina (6.30 – 7.20, 12.10. -16.00, ranní družina vždy v budově školy, 

odpolední družina od 2.9. do konce října také v budově ZŠ)

                                                     Školní jídelna (11:30 – 12:10)

Vzdělávací program školy:   Školní vzdělávací program ZŠ Zálší

                                                Školní vzdělávací program - „Skládáme mozaiku světa a přírody“

Nepovinné předměty:            Pohybové a sportovní aktivity

                                                Tvoříme a bádáme

 Zájmové útvary:                   Kroužek anglického jazyka pro MŠ a pro 1.,2.ročník(placený)

                                                Logopedická cvičení 1.,2. ročník (ZŠ i MŠ)

                                               (otevření kroužku záleží na počtu přihlášených dětí)

 

 

Organizace školního roku

Začátek školního roku 2021-2022

středa 1.9.2021

Podzimní prázdniny

středa 27. října a pátek 29. října 2021

28.10. státní svátek

Vánoční prázdniny

čtvrtek 23. 12. 2021 a končí v neděli

2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022

Pololetní prázdniny

pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny

28. 2. – 6. 3. 2022     

Velikonoční prázdniny 

čtvrtek 14. dubna 2022.

Hlavní prázdniny

Od pátku 1.7.2022 do středy 31.8.2022

Začátek školního roku 2022–2023

ve čtvrtek 1. září 2022

 

Plánované mimoškolní akce             :                   

Divadelní představení               4x za školní rok (VM či škola)

Exkurze                                    2x za školní rok

  1. výlet do Vysokého Mýta na Den integrovaného systému -9.9.2021)

Vystoupení                              3x za školní ro

Plavání                                      čtvrtky – listopad 18.,25., prosinec 2.,9.,16., leden 6.,13.,20.,27., únor 3.  Od 9,30- 11,00

                                              

Organizace výuky ZŠ

I. třída       1.,2.,3. ročník          tř. učitelka Mgr. Ivana Lásková,

II. třída     4. a 5. ročník            tř. učitelka Mgr. Leona Sodomová    

Hodiny anglického jazyka         p. učitelka Mgr. Radka Zapletalová

Školní a pedagogický asistent   p. Zuzana Jiskrová, DiS.

          Mgr. Radka Zapletalová

Družina                                     p. učitelka Zuzana Jiskrová, DiS.

Provozní zaměstnanci:

Školní jídelna:                 p. V. Majznerová, p. M. Hlušičková

Školnictví a úklid:           p. Bronislava Absolonová, p. Kateřina Nováčková

 

Tel. ZŠ 465483126       ŠJ, MŠ, ŠD 465483166      

Lásková: Mob 727805871

 

Č Ú.203833811/0600

 

Změny ve škole: Nové topení, přidané radiátory ve třídách, nové podlahy ve 2 třídách, velká rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské škole (ukončena), ve školní družně (stále probíhá)