Zaměstnanci

     
Ředitelka mgr Bc. Leona Sodomová

třídní učitelka 3., 4. a 5. roč.
aprobace:
učitelka 1.stupně
speciální pedagog
logopedický asistent
Učitelky Mgr. Ivana Lásková 

třídní učitelka 1. a 2. roč.
aprobace:
učitelka 1.,2.,3. stupně
speciální pedagog
  Mgr. Radka Zapletalová aprobace:
učitelka 1.,2.,3. stupně
speciální pedagog
Asistentky pedagoga Ivana Zárubová  
  Bronislava Absolonová  
Vychovatelka ŠD Bronislava Absolonová  
Zdravotnice mgr Bc. Leona Sodomová