Zaměstnanci

     
Ředitelka Mgr. Ivana Lásková
třídní učitelka 1. a 3. ročníku
aprobace:
učitelka 1.,2.,3.stupně
speciální pedagog
Učitelky Mgr. Leona Sodomová
třídní učitelka 2., 4. a 5. ročníku
aprobace:
učitelka 1. stupně
speciální pedagog
logopedický asistent
  Mgr. Radka Zapletalová aprobace:
učitelka 1.,2.,3. stupně
speciální pedagog
Asistentky pedagoga Zuzana Jiskrová, DiS.  
  Mgr. Radka Zapletalová  
  Ivana Zárubová  
Zdravotnice Mgr. Leona Sodomová