Zaměstnanci

     
Ředitelka Mgr. Ivana Lásková
třídní učitelka 1. a 2. třídy
aprobace:
učitelka 1.,2.,3.stupně
speciální pedagog
Učitelky Mgr. Leona Sodomová
třídní učitelka 3., 4. a 5. třídy
aprobace:
učitelka 1. stupně
speciální pedagog
logopedický asistent
  Mgr. Radka Zapletalová aprobace:
učitelka 2. a 3. stupně
speciální pedagog
Asistentky pedagoga Zuzana Jiskrová, DiS.  
  Mgr. Radka Zapletalová  
  Mgr. Marta Faltysová  
Zdravotnice Mgr. Leona Sodomová