Projektový den: Den Země

V pátek 23. 4. 2021 se v naší škole uskutečnil projektový den s tématem Den Země. Nejprve jsem si ve třídě povídali o tom, jak se správně chovat k přírodě, vysvětlili jsme si správné třídění odpadu a pak jsme vyplňovali pracovní listy, kde jsme si naše znalosti ověřili. Venku před školou na nás čekal poslední úkol - roztřídění odpadu do správných ''popelnic'' v co nejrychleším čase. Na závěr si pak každý vybarvil svůj diplom. Zábavné, ale i naučné dopoledne nás moc bavilo :-) Fotografie z akce naleznete ve Fotogalerii.

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022

 

proběhne bez přítomnosti dětí od 1.4. 2021 do 30.4. 2021

 

Bližší informace na Úřední desce.

Informace k začátku školního rokuzačátek-školního-roku.pdf (486548)

 

Pravidla provozu v Základní škole v Zálší od školního roku 2020/2021