Leden 2023

Po Vánocích jsme se vrátili zpátky do lavic a čekalo nás uzavírání známek prvního pololetí. Mezi učením jsme si užívali i radovánek. Nejprve k nám do školy přijel mini cirkus - předvedli se nám cvičení pejsci, mohli jsme si pohladit opičku a vyzkoušeli jsme si kouzlení. Na závěr si každý mohl domů odnést balónek stočený do tvaru, který si vybral.

Napadlo trochu sněhu a toho jsme museli využít. I když mezi sněhem prosvítala tráva, bobování bylo super.

Na konci měsíce si naši prvňáčci odnášeli svá první vysvědčení, stejně tak jako jejich starší spolužáci.

Kurz plavání

Letošní kurz plavání proběhne v měsících březnu - květnu 2023. 

Termíny: 3. 3., 17. 3., 24. 3., 31. 3., 14. 4., 21. 4., 28. 4., 5. 5.

Kurz bude probíhat v čase 8:00 - 9:30. Plavecký kurz probíhá v rámci hodiny tělesné výchovy a je povinný. V případě neúčasti dítěte v celém kurzu musí rodiče donést potvrzení od lékaře. Jednotlivé hodiny mohou omlouvat rodiče.

Zkrácení kurzu o 2 lekce je dáno plnou obsazeností bazénu ze strany plavecké školy, která zajišťuje výuku našich žáků.

Cena kurzu je účtována podle ročníků: 1., 2., 5. ročník 1000 Kč, 3. a 4. ročník je dotován zřizovatelem a školou (650 Kč zřizovatel, 550 Kč škola)

Dopravné bude rozpočítáno podle počtu zúčastněných žáků. Čas odjezdu od školy bude upřesněn.

Prosinec 2022

Po covidové přestávce se v naší obci opět rozsvěcel strom za účasti veřejnosti. Naši žáci si pro tuto příležitost připravili krátké pásmo plné básniček, hry na flétničky a zpěvu. Hned v pondělí pak do školy přišel Mikuláš se svými pomocníky, čertem a andělem, a žáci mu řekli básničku nebo zazpívali písničku, aby od něho dostali něco malého na zub. 

Myslivecký spolek Dubina Zálší pro žáky naší školy umístil na kopici nad školou krmelce. Ještě jednou jim touto cestou děkujeme a krmelce chodíme kontrolovat a netrpělivě čekáme na první známky toho, že zvěř je začala využívat.

A co nás v prosinci ještě čeká? Žáci pilně nacvičují na besídku, která se uskuteční 20. 12., na vánoční dílničce si vyrobí drobné dárečky a 22. 12. proběhne tradiční rozbalování dárků, rozkrajování jablka, hod bačkorou našich páťáků a další vánoční zvyky.

Listopad 2022

I listopad byl plný akcí, kterých se naši žáci zúčastnili. Na začátku měsíce proběhlo již zmiňované "dýňování". Žáci 4. a 5. ročníku pracovali na projektech Pardubický kraj a Pravěká obydlí, které pak prezentovali svým mladším spolužákům. Byli jsme se také podívat na výlov rybníka. Při této příležitosti se žáci dozvěděli zajímavosti ze života ryb a jejich přizpůsobení prostředí, ve kterém se vyskytují. 

Na konci měsíce probíhaly v MŠ "Dny s hudebními nástroji" a i děti ze ZŠ byly pozvaní, aby se na sbírku hudebních nástrojů podívaly a mohly si vyzkoušet, jestli je rozezní. Vedoucí paní učitelka MŠ dětem připravila krátkou, ale zajímavou přednášku, kdy se žáci dozvěděli historii předváděných nástrojů. Dětem se tato akce moc líbila, ne každý den mají možnost si vyzkoušet hru na tolik zajímavých hudebních nástrojů.

Dýňování 3. 11. 2022

Ve čtvrtek 3. 11. se na naší škole uskutečnilo tradiční Dýňování s rodiči. Sešli jsme se v odpoledních hodinách s dětmi a jejich rodiči, přišli se na nás podívat i bývalí žáci. Každý si mohl vydlabat svoji dýni, ve které jsme na závěr zapálili svíčku a udělali výstavku před školou. Pak už na děti čekala honda za ztracenou dýní, která jim vydala poklad. :-) Společné tvoření jsme si všichni užili.

Říjen 2022

V říjnu nám přálo počasí, takže jsme k hodinám tělesné výchovy i kroužku Sportovních a pohybových aktivit využívali venkovní hřiště. Slunečné počasí a vítr nám umožnily pouštět draky. Pěkné počasí jsme využili i k práci na školní zahradě. Státní svátek 28. 10. si děti prodloužily o podzimní prázdniny a užily si tak 5 dnů volna.
 
Ve Fotogalerii opět najdete fotografie.

Září 2022

V novém školním roce jsme ve škole přivítali 4 nové prňáčky. Aby lépe poznali své nové spolužáky, vydali jsme se v pátek 9. září  společně prozkoumat lesy nad Zálším. Děti se po lese pohybovaly ve skupinkách, prvňáčci se výborně začlenili a všichni si domů odnesli i nějaké houby.
V úterý 13. 9. probíhal na náměstí v Chocni tradiční den IZS, kterého jsme se opět zúčastnili. Ráno jsme měli všichni sraz ve škole a společně se pěšky vydali směr Choceň. V Kosoříně byla svačinová přestávka, a pak už jsme se natěšení vydali na choceňské náměstí. Zapojili jsme se do aktivit na stanovištích, podívali jsme se na práci hasičů a vyzkoušeli jsme si člun vodních záchranářů. Před zpáteční cestou autobusem jsme navštívili cukrárnu a dali si zmrzlinu (někteří i zákusek :-) )
27. 9. si paní učitelky připravily projektový den na téma ''svatý Václav''. Děti vyplňovaly pracovní listy, vybarvovaly obrázky, zahrály si scénku a na závěr si každý vyrobil svoji knihu. Všichni proto vědí, proč je 28. září státní svátek a děti nemusí do školy.
 
Fotografie jsou opět ve fotogalerii.

Divadlo 

Zde naleznete odkaz na video z divadla, které si připravili a nacvičili žáci jako překvapení pro paní učitelky :-)

 

VIDEO