Červen 2022

Červen je v naší škole nabitý akcemi a výlety. V úterý 14. 6. se žáci 3. – 5. ročníku vydali na kolech do Vysokého Mýta na dopravní hřiště. Zde absolvovali kurz dopravní výchovy a na závěr obdrželi cyklistické průkazy.

Žáci 1. a 2. ročníku ten den absolvovali turistický výlet – ze Zálší jsme šli do Nořina a dále do Kosořína. Děti si pohrály na hřištích a cestou si natrhay i pár třešní.

V pátek 17. 6. k nám do školy přijela paní lektorka s projektem "Malý architekt". Žáci získali informace o stavbách budov i silnic. Ve dvojicích stavěli lektorkou zadané budovy a zakreslovali je do plánu města. Dětem se dopoledne plné architektury líbilo.

Ve středu 22. 6. se žáci ZŠ i žáčci MŠ vydali autobusem do Brna do science centra VIDA. Naši žáci si samostatně procházeli jednotlivá stanoviště, bádali a zkoumali. Ve 12 hodin pro ně byl připravený program "Co se děje v bříšku?". V programu si vyzkošeli, jak jídlo putuje tělem a dozvěděli se, jak se jídlo rozkládá a tělo z něho získává živiny.

Od pondělí 27. 6. do středy 29.6. nás ještě čeká tradiční stanování na školní zahradě. Ve čtvrtek 30. 6. bude žákům slavnostně předáno vysvědčení a děti čekají dva měsíce prázdnin.

 

Fotografie z akcí jsou k prohlédnutí ve Fotogalerii.

Začátek června

Poslední měsíc tohoto školního jsme začali sportovně. Nejprve jsme na školním hřišti oslavili Den dětí. Paní učitelky pro děti připravily řadu stanovišť, kde děti ukazovaly své sportovní nadaní. Každý si našel to své, kde se mu dařilo a dopoledne jsme si všichni naplno užili.

Ve čtvrtek 2. 6. jsme jeli do Českých Heřmatic, kde nás čekalo klání 3 škol - České Heřmanice, Tisová a Zálší. Snažili jsme se poctivě trénovat a připravit se co nejlépe. Soutěžení nás čekalo ve skoku dalekém, běhu na 50m, hodu míčkem a běhu na dlouhou trať (starší žáci běželi 400m, mladší žáci 300m). Ve velké konkurenci i mezi atlety se naši žáci neztratili a vybojovali úžasných 12 medailí!!! Gratulujeme medailistům, ale také všem žákům, kteří naši školu reprezentovali. Všichni ze sebe vydali to nejlepší a výkony se zlepšily u každého závodníka. Děkujeme i těm, kteří jeli náš tým podporovat a fandit, vytvářeli úžasnou atmosféru.

Fotografie z obou akcí jsou umístěny ve Fotogalerii. 

Akce v dubnu 2022

V průběhu dubna do školy přišly balíky s objednanými vyvýšenými záhony a venkovním ohništěm, které jsme mohli zakoupit z projektu Proměny v naší škole, který organizoval MAS, NAD ORLICÍ, o.p.s. Ve Fotogalerii se můžete podívat, jak dětem šlo sestavování vyvýšených záhonů i ohniště.

Ohniště jsme vyzkoušeli při opékání špěkáčků 29.4., kdy jsme do školy přišli jako čarodějnice a čarodějové a jiná strašidelná stvoření :-) Všichni žáci se představili svým čarodějním jménem, řekli svůj věk a místo, na kterém bydlí, i to, co je jich nejoblíbenější pochoutka. Dozvěděli jsme se, že někdo bydlí v močálech, jiný zase na stromě. Mezi největší pochoutky patří řízečky z hadů a pavouků. Celé dopoledne nám přálo počasí a věříme, že všichni si čarodějný den užili.

Divadlo 

Zde naleznete odkaz na video z divadla, které si připravili a nacvičili žáci jako překvapení pro paní učitelky :-)

 

VIDEO

 

Zápis do 1. ročníku

Akce v březnu 2022

V pátek 25. 3. k nám do školy zavítal pan Skalický a provedl nás pravěkem. Vyprávěl nám o tom, jak vznikl život a jak se dál vyvíjel. Seznámili jsme se s živočichy období pravěku a mohli jsme si do rukou vzít skutečné zkameněliny těchto tvorů. Na vlastní kůži jsme také vyzkoušeli, jak ostré byly hroty šípů, které vyráběli pravěcí lidé. Dozvěděli jsme se, k jakým změnám klimatu docházelo a jak se pohybovaly kontitenty v geologické minulosti. 

 

V pondělí 28. 3. do naší školy zavítal pán, který chová exotická zvířata. Měli jsme možnost sánout si na hady, agamu, bílého ježka a želvu. Podívali jsme se na pouštní zmiji a sklípkana. Dozvěděli jsme se, jak náročné je chovat tato zvířata, kolik času a práce to obnáší. Zasmáli jsme se vtipným historkám ze života s papouškem Ara a strávili jsme příjemné dopoledne.

Těchto dvou akcí se kromě žáků základní školy účastnili i žáčci z mateřské školy.

 

Před obědem (v pondělí 28. 3.) jsme slavili jeden velký úspěch. Naši žáci vypracovali projekt na téma Proměny v naší škole a byli ho prezentovat v Borohrádku. Naneštěstí naši páťáci onemocněli, takže nakonec vystoupila Eliška Macáková (5. roč.) s Emičkou Kohoutkovou (4. roč.), která do týmu naskočila na poslední chvíli. Oběma žákyním patří velká pochvala za úspěšnou reprezentaci školy. S projektem jsme uspěli a škola tak získala finační prostředky realizaci. Na školní zahradě se tak v blízké budoucnosti objeví vyvýšené záhony, kde budou žáci pěstovat sezónní zeleninu, ovoce a bylinky. A tradiční červnové stanování nám zpříjemní nové ohniště s posezením.

 

Fotografie z akcí naleznete v sekci Fotogalerie.

Prosinec ve škole

V prosinci se ve škole uskutečnily dvě tradiční akce. Nejprve jsme přivítali Mikulaše, anděla a čerty (museli jsme si na ně kvůli nemoci počkat až do 13. prosince) a 22. prosince jsme rozbalovali dárečky a udělali si dopoledne plné tradic - pouštěli jsme svíčky ve skořápce, krájeli si jablíčko, páťáci si hodili bačkorou a všichni si nazdobili jablíčka smrkovými větvičkami, rozinkami a hřebíčkem. Děti si oba dva dny užily a na fotografie se můžete podívat ve Fotogalerii.

Den IZS v Chocni

V úterý 14. září se v Chocni na náměstí konal den IZS, kterého se účastnila naše základní i mateřská škola. Dětičky ze školky se do Chocně dopravily autobusem, ale žáci ZŠ se vydali pěšky. V Kosoříně na dětském hřišti se posilnili svačinou a na náměstí došli chvilku po 9 hodině. Prohlédli si a vykoušeli úkoly na jednotlivých stanovištích. U záchranářů si žáci prozkoumali sanitku a vyzkoušeli si roli pacientů se zlomenou rukou. U stanoviště Policie ČR si popovídali o zbraních, dozvěděli se, jak se používá obušek, a na hlavu si oblékli policejní helmu. Český červený kříž měl několik stanovišť - mohli jsme si vyzkoušet ošetřit otevřenou zlomeninu, resuscitovat figurínu nebo se něco dozvědět o darování krve. Hasiči žákům ukázali svá vozidla, vysvětlili svoji práci a ukázali nám, jak se vyprošťuje zaklíněná osoba z havarovaného auta. Poté jsme se vydali do cukrárny, kde jsme si pochutnali na výborné zmrzlině. Zpět do školy jsme přijeli autobusem. Počasí nám přálo a výlet se všem dětem líbil.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Novinky ve škole

1. září jsme se po prázdninách opět sešli ve školních lavicích. Čekalo tu na nás několik novinek. S podporou zřizovatele školy, obce Zálší, se o prázdninách zrekonstruovaly obě hlavní třídy. Došlo k sundání starých a nevyužívaných projektorů, promítacích pláten a opravě zdí a omítek. V horní třídě se vyměnily skříně a uvolněné místo bylo využito k umístění výukových nástěnek a velké nástěnné mapy České republiky.

Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, kteří nám přišli pomoci školu uklidit, abychom mohli zahájit nový školní rok.

Děkujeme tímto:

paní Vérové a oběma děvčatům - Martince a Terezce

rodině Macákových

paní Čapkové s dcerou Kateřinou

paní Kohoutkové s Emičkou

manželům Olivovým a Honzíkovi

Informace k začátku školního roku Informace pro školní rok 2021/2022

Projektový den: Den Země

V pátek 23. 4. 2021 se v naší škole uskutečnil projektový den s tématem Den Země. Nejprve jsem si ve třídě povídali o tom, jak se správně chovat k přírodě, vysvětlili jsme si správné třídění odpadu a pak jsme vyplňovali pracovní listy, kde jsme si naše znalosti ověřili. Venku před školou na nás čekal poslední úkol - roztřídění odpadu do správných ''popelnic'' v co nejrychleším čase. Na závěr si pak každý vybarvil svůj diplom. Zábavné, ale i naučné dopoledne nás moc bavilo :-) Fotografie z akce naleznete ve Fotogalerii.

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022

 

proběhne bez přítomnosti dětí od 1.4. 2021 do 30.4. 2021

 

Bližší informace na Úřední desce.