KAŽDÉ DÍTĚ MŮŽE BÝT ÚSPĚŠNÉ, TAK PROČ NE VAŠE?

O nás:

Jsme základní škola málotřídního typu inkluzivně orientovaná a otevřená pro všechny děti bez rozdílů. Odlišnost dětí není pro nás zátěží, nýbrž přínosem jak pro děti majoritní skupiny tak pro učitele. Inkluze zde probíhá zcela přirozeně, nenásilně a plynule. V minulosti třídami této školy prošlo mnoho žáků, kteří potřebovali podat pomocnou ruku a byli zde úspěšně integrováni. Podporujeme vzdělávání všech dětí bez ohledu na intelektové možnosti, fyzické dispozice či sociální zázemí. Naše práce a náš přístup jsou největší devizou úspěšného vzdělávání všech dětí. Každé dítě je důležité a má právo si u nás  prožívat svůj úspěch, uznání a porozumění.

 

Pracujeme dle Školního vzdělávacího plánu s názvem POMÁHÁME SI NAVZÁJEM

Jedná se o živý dokument, který je průběžně upravován k potřebám našich žáků. Je k nahlédnutí u ředitelky školy.

 

 

Pro rodiče našich žáků nabízíme konzultace z oblasti sociální, vzdělávací i výchovné neuspěšnosti, logopedie, podporu při domácí přípravě a další. Obracejte se na třídní učitelky.