Úřední deska

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ - na šk. rok 2019/2020

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci,
srdečně Vás zveme na 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ZÁLŠÍ

ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 14:30 do 17:30 hodin

S sebou vezměte rodný list dítěte.
Těšíme se na Vás.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY na šk. rok 2019/2020

VYDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO MŠ 

proběhne ve dnech: středa 24. dubna - pátek 26. dubna 2019 v MŠ
 
 

PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH  PŘIHLÁŠEK + POTVRZENÍ OD LÉKAŘE

 

proběhne ve dnech: pondělí 13. května - pátek 17. května 2019 v MŠ

Zápis do MŠ.pdf (372419)

Výsledky volev zákonných zástupců dětí a žáků  do školské rady.

Do druhého kola voleb byly zvoleny : paní Veronika Macáková

                                                            paní Marta Faltysová

                                                            paní Lucie Kohoutková

Nejvíce hlasů získala paní Veronika Macáková, která se stává členem školské rady za  zákonné zástupce žáků a dětí.