INFORMACE PRO RODIČE - MŠ - školní rok 2020/2021

Od 1. 9. 2020 se mění výše úplaty za školkovné na Kč 200,- / měsíc.

(Předškoláci školkovné neplatí)
 
 

INFORMACE co s sebou do školky - šk. rok 2020/2021 ke stažení zde : INFO PRO RODIČE.pdf (51,1 kB)  (týká se především nových dětí)

ŠKOLSKÝ PORTÁL PARDUBICKÉHO KRAJE

Informace : Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství

www.klickevzdelani.cz

 

 

<a href="www.klickevzdelani.cz" title="Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání - každý den nové informace ze školství"><img src=https://www.klickevzdelani.cz/Portals/0/skolskyportal.png alt="Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah" /></a>

 

<a href="www.klickevzdelani.cz" title="Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání - každý den nové informace ze školství"><img src="https://www.klickevzdelani.cz/Portals/0/skolsky_portal_inzerce180.jpg" alt="Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah" /></a>

 

<a href="www.klickevzdelani.cz" title="Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání - každý den nové informace ze školství"><img src="https://www.klickevzdelani.cz/Portals/0/logo_skolskyportal_215x64.png" alt="Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah" /></a>

 

<a href="www.klickevzdelani.cz" title="Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání - každý den nové informace ze školství"><img src=https://www.klickevzdelani.cz/Portals/0/logo_skolskyportal_141x38.png alt="Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah" /></a>

 

<a href="www.klickevzdelani.cz" title="Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání - každý den nové informace ze školství"><img src=https://www.klickevzdelani.cz/Portals/0/logo_skolskyportal_143x40.jpg alt="Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah" /></a>

Úřední deska

organizace školního roku 2019 -2020

02.09.2019 18:59

rozvrh - prozatímní

02.09.2019 18:58

Rozpočet 2019

25.03.2019 16:45

Seznam pomůcek pro 1. ročník

14.08.2017 17:12

Výsledky volev zákonných zástupců dětí a žáků  do školské rady.

Do druhého kola voleb byly zvoleny : paní Veronika Macáková

                                                            paní Marta Faltysová

                                                            paní Lucie Kohoutková

Nejvíce hlasů získala paní Veronika Macáková, která se stává členem školské rady za  zákonné zástupce žáků a dětí.