...svoji představu života pravěkých lidí.

...svoji představu života pravěkých lidí.