Všichni pozorně sledovali.

Všichni pozorně sledovali.