...a snažili se získat co největší počet kartiček.

...a snažili se získat co největší počet kartiček.