Vítejte na stránkách Základní školy a mateřské školy Zálší

 

Základní škola nabízí:

 • Prosazujeme otevřenost a individuální přístup ke každému žákovi podle jeho specifických potřeb

 • Klidné, téměř rodinné prostředí, pohodová atmosféra, příjemné klima školy

 • Zajišťujeme práva na rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání

 • Zajímavou výukou rozvíjíme plný potenciál každého dítěte

 • Odborné vzdělání všech pedagogů, vysoké profesní nasazení, mnohaleté zkušenosti v oboru

 • Vybavenost školy didaktickými pomůckami a PC technikou

 • Kvalitní přípravu žáků přecházejících na druhý stupeň nebo na gymnázia

 • Volnočasové aktivity, spolupráci s rodiči, odborné konzultace

 • Služby logopedického asistenta

 • Zajištění školní družiny od 6:30 do 7:30 a od 12:00 do 16:00

 • Možnost  chutného stravování ve školní jídelně + projekty "Ovoce do škol" a "Mléko do škol"

 

 

Mateřská škola nabízí:


Provoz MŠ 6.30 - 16.00 hodin

 • vzdělávání dětí podle ŠVP PV "Skládáme mozaiku světa a přírody"
 • individuální přístup k dětem
 • rodinné prostředí školy
 • zapojení se doprojektu zdravého způsobu života "CEPÍK" 
 • pestrost jídelníčku
 • velké, světlé prostory
 • využívání zahrady a velké terasy
 • dostatečné vybavení hračkami, výtvarným a pracovním materiálem
 • počítač s programem pro předškolní děti, Dětský koutek a Alík
 • Zájmová činnost: "Flétnička" a "Angličtinka"
 • Spolupráce na některých akcích se ZŠ Zálší a s MŠ Tisová
 • Plavecký výcvik pro předškoláky ve Vysokém Mýtě, 10 lekcí
 • Zájezdová divadla v MŠ
 • Divadla v Šemberově divadle ve Vys. Mýtě (dle nabídky)
 • Návštěvy Ekocentra Paleta v Oucmanicích ( výukové programy)
 • Vánoční a velikonoční vystoupení pro rodiče
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka pro děti
 • Maškarní a masopustní karneval
 • Rej čarodějnic
 • Dětský den (pohádkový, zvířatka a loupežníci, indiánský ap.)
 • Rozloučení s předškoláky
 • Výlet v měsíci květnu "Poznáváme svůj kraj" ( Častolovice, Svojanov, Kunětická Hora, Potštejn, Litomyšl apod.)
 • Fotografie na nástěnce v šatně ( po každé akci)

 

 

ŠKOLSKÝ PORTÁL PARDUBICKÉHO KRAJE

 

Informace : Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství

www.klickevzdelani.cz

 

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Více informací ZDE