PLÁN AKCÍ V MŠ

V PÁTEK 13. října proběhne v MŠ divadelní představení "Šípková Rúženka" od 10 hodin

Vybíráme 40,- Kč

 

V úterý 28. listopadu - Divadlo ve Vysokém Mýtě: Hrátky na pohádky.( Jedná se o tři známé klasické české pohádky O neposlušných kůzlátkách, O Červené Karkulce a Jak se Honza hádal s králem)

 

V úterý 5. prosince nás v MŠ navštíví Mikuláš

Ve čtvrtek 14. prosince od 15:30 hodin - Vystoupení pro rodiče

V pátek 15. prosince - dopoledne Besídka pro děti, rozbalení dárků

 

UZAVŘENÍ MŠ O VÁNOCÍCH

od soboty 23. prosince 2017 do úterý 2. ledna 2018. Provoz MŠ bude zahájen ve středu 3. ledna 2018

II. DÍL DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU CEPÍK

Ve čtvrtek 9. února nás opět navštívil CEPÍK. Během představení připomněl dětem, jak je důležité dodržovat pitný režim,ale hlavně to, že máme pít vodu a ne sladké šťávy a chemické limonády a také víme, že vodu potřebují i rostliny a zvířata. Zaseli jsme semínka slunečnic a zaléváme je vodou a jak nám rostlinky krásně rostou... "Vše, co žije, vodu pije!" 

I. DÍL DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ - PROJEKT CEPÍK

V e čtvrtek 10. listopadu proběhlo divadelní představení "Jídlo jako duha" S loutkou "Cepíkem" jsme navštívili duhovou planetu. Na každé z barev duhy se nacházelo nějaké ovoce či zelenina.

Společnými silami jsme zaplnili jeden velký zdravý talíř a zapamatovali jsme si heslo, kterým se hodláme řídit :-) "Všechno jídlo, které máme, aspoň trochu ochutnáme...!"

 

PROJEKT CEPÍK

Zapojili jsme se do projektu "CEPÍK"

Celý projekt je zaměřen na zdravý životní styl předškolních dětí v mateřských školách.
= prevence se zaměřením na předcházení obezity  a s tím spojených zdrav. komplikací
= seznámení dětí nenásilnou formou se základy zdravého životního stylu pomocí pomůcek, materiálů,divadelních představení a pohybových aktivit
= proškolení vedoucích jídelen, pegag. pracovníků a kuchařek v oblasti výživy a bezpečnosti potravin
= seznámení rodičů a veřejnosti s nejnovějšími informacemi o problematice na půdě MŠ )odborná přednáška, informační materiály)
= Základní pilíře projektu : Zdravá výživa, pitný režim, pohybové aktivity
 

více informací na : www. cepik.cz

 
HARMONOGRAM PROJEKTU:
  • 1. díl Divadelní představení - "Zdravá výživa" -- ČTVRTEK  10. listopadu
  • Přednáška pro rodiče a veřejnost - předběžný termín PONDĚLÍ 28. listopadu, 16:30 hod v MŠ)
  • Analýza výživy a pitného režimu
  • Školení pedag.pracovníků
  • 2. díl Divadelní představení - "Pitný režim" --  PÁTEK  17. únor 2017
  • Školení kuchařek
  • 3. díl Divadelní představení - "Pohybové aktivity" -- ÚTERÝ 2. květen 2017
  • Zhodnocení projektu

www.cepik.cz

 

 

Jste spokojeni s aktivitami v MŠ?

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: